Βιβλιογραφία

Επιστημονική Έρευνα

Βιβλιοργαφίκες αναφορές

Η επιστήμονική κοινότητα έχει πραγματοποιήσει σημαντική έρευνα για το ασβέστιο και τα άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για το ρόλο τους στην υγεία των οστών. Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά των μασώμενων δίσκων ασβεστίου lactical και τα δραστικά τους συστατικά έχουν συζητηθεί και αναλυθεί λεπτομερώς σε επιστημονικά άρθρα γραμμένα από διάσημους συγγραφείς. Η λίστα με τα πιο σχετικά ακολουθεί παρακάτω.


Customer Testimonails

Ειδικές Καταχωρήσεις

 •   Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, (2018) https://www.heliost.gr
 •   Σύλλογος Σκελετικής Υγείας -Πεταλούδα, (2018) https://www.osteocare.gr
 •   Department of Health, (1991) Dietary Reference Values for Food, Energy and Nutrients for the United Kingdom. HMSO
 •   EFSA (2014) Food and Nutrition Board, National Research Council. Recommended Dietary Allowances, 10th ed.Washington, DC: National Academy Press, 1989. http://www.efsa.europa.eu/en/topics.htm
 •   Food Supplements Europe, (2013) Facts about vitamins, minerals and other food components with health effects. http://www.foodsupplementseurope.org
 •   Insel P, Turner RE, Ross D, (2009) Discovering Nutrition. 3rd ed. Sudbury MA. Jones and Bartlett.
 •   Institute of Medicine, (2010) Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. National Academies Press, Washington, D.C.
 •   Institute of Medicine, (2010) Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. National Academy of Sciences. http://www.nam.edu
 •   International Osteoporosis Foundation, (2015) http://www.iofbonehealth.org
 •   Moshfegh A, Goldman, J, Cleveland, L, (2005) What We Eat In America. NHANES 2001-2002: Usual Nutrient Intakes from Food Compared to Dietary Reference Intakes. U.S. Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service.
 •   Paoletti R, Poli A, Conti A, Visioli F, (2012) Chocolate and Health. Springer-Verlag, Italia.
 •   Theobald HE, (2005) Dietary calcium and health. British Nutrition Foundation Nutrition Bulletin, V. 30 P. 237.
 •   Scientific Status Report, (2011) Calcium Bioavailability. Dairy Research Institute.


Customer Testimonails

Ακαδημαϊκά Άρθρα - Έρευνες

 •   Bolton-Smith C, McMurdo MET, et. al. (2007) Two-Year Randomized Controlled Trial of Vitamin K1 (Phylloquinone) and Vitamin D3 Plus Calcium on the Bone Health of Older Women Journal of Bone and Mineral Research, V. 22 P. 509.
 •   Booth SL, (2012) Vitamin K: food composition and dietary intakes. Food and Nutrition Research, V. 56 P. 10.
 •   Booth SL, et. al., (2005) Phylloquinone (vitamin K1) content of vegetables. Journal of Food Composition & Analysis, V. 18 P. 751.
 •   Booth SL, Broe KE, Gagnon DR, et al., (2003) Vitamin K intake and bone mineral density in women and men. American Journal of Clinical Nutrition, V. 77 P. 512.
 •   Booth SL, Tucker KL, Chen H, et al. (2000) Dietary vitamin K intakes are associated with hip fracture but not with bone mineral density in elderly men and women. American Journal of Clinical Nutrition, V. 71 P. 1201.
 •   Bonjour JP,( 2005) Dietary protein: an essential nutrient for bone health. The Journal of the American College of Nutrition, V. 24 P. 526.
 •   Carpenter TO, DeLucia MC, Zhang JH, et al., (2006) A Randomized Controlled Study of Effects of Dietary Magnesium Oxide Supplementation. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, V. 91 P. 4866.
 •   Cashman KD, (2002) Calcium intake, calcium bioavailability and bone health. British Journal of Nutrition, V.87 P. 169.
 •   Donovan UM and Gibson RS, (1996) Dietary intakes of adolescent females consuming vegetarian, semi-vegetarian, and omnivorous diets. Journal of Adolescent Health, V. 18 I. 4 P. 292.
 •   Duggan P, O'Brien M, Kiely M, et al. (2004) Vitamin K status in patients with Crohn's disease and relationship to bone turnover. The American Journal of Gastroenterology, V. 99 P. 2178.
 •   Feskanich D, Weber P, Willett WC, Rockett H, Booth SL, Colditz GA, (1999) Vitamin K intake and hip fractures in women: a prospective study. American Journal of Clinical Nutrition, V. 69 P. 74-9.
 •   Feskanich D, Willett WC, Colditz GA, (2003) Calcium, vitamin D, milk consumption, and hip fractures: a prospective study among postmenopausal women. American Journal of Clinical Nutrition, V. 77 P. 504.
 •   Gueguen L, Pointillart A, (2000) The Bioavailability of Dietary Calcium. The Journal of the American College of Nutrition, V. 19 P. 119.
 •   Hamidi SM, Gajic-Veljanoski O, Cheung MA, (2013) Vitamin K and Bone Health. Journal of Clinical Densitometry, V. 16.
 •   Heaney RP, (2003) Long-latency deficiency disease: insights from calcium and vitamin D. American Journal of Clinical Nutrition, V. 78 P. 912.
 •   Heaney RP, (2009) Dairy and Bone Health. Journal of the American College Of Nutrition, V. 28 P. 82.
 •  Heaney RP, (2001) Factors Influencing the Measurement of Bioavailability, Taking Calcium as a Model. The Journal of Nutrition, V. 131 P. 1344.
 •   Knapen MH, Hamulyak K, Vermeer C, (1989) The effect of vitamin K supplementation on circulating osteocalcin (Bone Gla protein) and urinary calcium excretion. Annals of Internal Medicine, V. 111 P. 1001.
 •   Matkovic V, Landoll JD, Badenhop-Stevens NE, et. al., (2004) Nutrition Influences Skeletal Development from Childhood to Adulthood: a Study of Hip, Spine, and Forearm in Adolescent Females. The Journal of Nutrition, V. 134 P. 701.
 •   Nordin C, (1997) Calcium and Osteoporosis. Nutrition, V. 13 P 664.
 •   Nordin BE, (1997) Calcium and Osteoporosis. Nutrition, V. 13 I. 7-8 P. 664.
 •   Parsons TJ. et al., (1997) Reduced bone mass in Dutch adolescents fed a macrobiotic diet in early life. Journal of Bone and Mineral Research, V. 12 P. 1486.
 •   Prentice A, (2003) Micronutrients and the Bone Mineral Content of the Mother, Fetus and Newborn. Journal of Nutrition, V 133 P. 1693.
 •  Rizzoli R, Boonen S, Brandi M-L, et al. (2013) Vitamin D supplementation in elderly or postmenopausal women: a 2013 update of the 2008 recommendations from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) Current Medical Research & Opinion, V. 29 P. 1.
 •   Rizzoli R, et. al., (2008) The role of calcium and vitamin D in the management of osteoporosis. Bone, V. 42 P. 246.
 •   Russell RM, (1997) New views on the RDAs for older adults. Journal of the American Dietetic Association, V. 97 P. 515.
 •   Schurgers LJ, Geleijnse JM, Grobbee DE, et al., (1999) Nutritional intake of vitamin K1 and K2 in the Netherlands. Journal of Nutritional and Environmental Medicine, V. 9 P. 115.
 •   Tang BM, Eslick GD, Nowson C, Smith C, Bensoussan A, (2007) Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. Lancet, V. 370 P. 657.
 •   Vermeer C, Shearer MJ, Zittermann A, et. al. (2004) Beyond Deficiency: Potential benefits of increased intakes of vitamin K for bone and vascular health. European Journal of Nutrition, V. 43 P. 325.
 •   Wahl DA, Cooper C, Ebeling PR, et. al., (2012) A global representation of vitamin D status in healthy populations. Archives of Osteoporosis, V. 7 P. 155.
 •   Weber P, (2001) Vitamin K and bone health. Nutrition, V. 17 N. 10 P. 880.